Vanliga frågor

Har Ni fler skor än det som visas på hemsidan?
Svar: Ja, det är endast en mindre del av sortimentet som syns på nätet. Vi försöker att lägga ut fler artiklar efterhand, men det
innebär samtidigt mer administration/underhåll. Det är en avvägningsfråga var vi ska lägga arbetstiden, men fler varor kommer!